Sänk kostnaderna med smart jordbruk.

Med program och hårdvara för smart jordbruk sparar du kostnader och lägger grunden till precisionsjordbruk.

Sänk kostnaderna med smart jordbruk.

Med program och hårdvara för smart jordbruk sparar du kostnader och lägger grunden till precisionsjordbruk.

Smart farming: precisionsjordbruk och sänkta kostnader med digitala lösningar

Smarta maskiner och redskap kan göra jordbruksföretag kostnadseffektiva och framtidssäkra. Med digital uppkoppling, automatisk dokumentation och virtuella verktyg för precisionsjordbruk har du allt du behöver för att införa smart jordbruk i din verksamhet.

Upptäck smart jordbruk med CLAAS

Vad är smart jordbruk?

Smart farming låter kanske lite luddigt när man hör det första gången. Du sköter säkert ditt företag smart redan nu, utan några digitala hjälpmedel. Men med sådana hjälpmedel kan du förenkla, automatisera och förbättra dina vardagliga arbetsprocesser ännu mer. Smart farming betyder att lantbruksmaskinerna, redskapen, arbetsprocesserna och företagsledningen kopplas ihop i ett digitalt nätverk. Baserat på tillgängliga maskin- och driftsdata kan funktionerna för smart jordbruk hjälpa dig med att planera och dokumentera arbetsinsatserna och fatta välgrundade beslut för framtiden.

Steg 1: precisionsjordbruk med optimerade maskiner

Med elektroniska system för maskinoptimering ombord tar du första steget mot ett smart jordbruk. Med assistanssystem som CEMOS från CLAAS kan du ställa in dina jordbruksmaskiner optimalt. Du – eller föraren – ställer själv in om arbetet med traktorn, skördetröskan eller fälthacken ska vara inriktat mot högsta möjliga effektivitet eller mot maximal kapacitet. Baserat på det beslutet räknar systemet automatiskt ut de optimala inställningarna för traktorn eller skördemaskinen. Vid jordbearbetning räknas till exempel rätt värden ut för viktbelastningen, däcktrycket eller den automatiska regleringen av motorvarvtalet. För skörden kan systemet ställa in maskinen automatiskt, så föraren slipper slösa tid på att fatta rätt beslut. Så hjälper assistanssystem för maskinoptimering till med att optimera skörden.

Med ett integrerat GNSS-baserat styrsystem som GPS PILOT CEMIS 1200 frånCLAAS i dina jordbruksmaskiner får du garanterat exakta resultat vid jordbearbetning, sådd, gödsling, skötsel och skörd. Genom att definiera den optimala spårföljningen innan arbetet påbörjas kan styrningen och körvägarna automatiseras för optimala resultat, utan onödig överlappning. Så är du redan på god väg mot ett datoriserat precisionsjordbruk.

Steg 2: uppkopplade jordbruksmaskiner

Med modern datahantering kan du hålla koll på hela maskinparken hela tiden. För ett smart jordbruk är det helt avgörande – du måste veta när och hur en viss maskin utfört ett visst arbete och vilken status maskinen har för tillfället för att kunna planera nästa arbetsmoment och dra rätt slutsatser inför framtiden. Med lösningar som Machine Connect från CLAAS skickas data in i realtid till din onlineportal via mobilnätet, som till exempel maskinens inställningar, arbetsstatus, bränsleförbrukning och position. Samtidigt dokumenteras arbetet som utförts på fältet automatiskt. Den smarta uppkopplingen av dina maskiner sköter alltså det första steget i dokumentationen åt dig, så du kan fokusera på helhetsbilden och planera för framtiden.

Steg 3: hela företaget i samma software med ett Farm Management-system

Sista steget mot ett smart jordbruk tar du genom att sammanföra alla företagsdata för planering och dokumentation i ett och samma Farm Management-system. Med software-lösningar som 365FarmNet minimerar du kontorsarbetet, samtidigt som du kan hålla koll på att alla regelverk och krav uppfylls. Ett Farm Management-system ger dig översikt över allt du behöver veta för att leda företaget, planera odlingen och sköta maskinparken, samt alla data som behövs för precisionsjordbruk. Samtidigt kan du planera framtida arbeten förnuftigt, till exempel genom att skapa tilldelningsfiler, planera körspår och bestämma de följande arbetsmomenten med hjälp av satellitbilder.

Vem har nytta av smart jordbruk och precisionsjordbruk?

Det bästa med smart jordbruk är att det i princip passar till alla jordbruksföretag. Eftersom vägen mot ett smart jordbruk är indelad i olika steg kan varje företag rusta upp steg för steg i sin egen takt. Den som redan kommit långt med digitaliseringen kan helt enkelt utöka sin repertoar med mer hårdvara och fler program. Samtidigt spelar det ingen roll hur stort jordbruket är. Visserligen tjänar stora företag väldigt mycket på optimeringen, men även små gårdar och familjeföretag kan öka lönsamheten med funktioner för smart jordbruk och precisionsjordbruk.

Smart jordbruk: digitala funktioner så du kan fokusera på det väsentliga

Oavsett om du väljer att digitalisera ditt jordbruk fullständigt eller ta ett steg i taget: med lösningar för smart jordbruk sparar du kostnader och undviker förluster. Men framför allt låter de dig fokusera på det väsentliga: själva jordbruket. Automatiseringen som ett smart jordbruk medför hjälper dig med alla andra nödvändiga men tidsödande kontors- och planeringsarbeten.

Upptäck smart jordbruk med CLAAS