TERRA TRAC

Skonsamhet mot marken är lönsamt.

Bandställ med stor kontaktyta mot marken för tröskor, fälthackar och traktorer är skonsamt mot marken. Mindre totalbredd underlättar vid körning på väg.

TERRA TRAC

Skonsamhet mot marken är lönsamt.

Bandställ med stor kontaktyta mot marken för tröskor, fälthackar och traktorer är skonsamt mot marken. Mindre totalbredd underlättar vid körning på väg.

TERRA TRAC bandställ.

Bakgrundsinformation, tester och erfarenheter från praktiken.


Praktisk erfarenhet.

På god grund.

"Grunden för en god skörd är sund och fruktbar mark. Alla tänkbara växtodlingsåtgärder kan inte ersätta en god markstruktur. Jordbearbetning, sådd och skörd måste utföras vid exakt rätt tidpunkt – med högsta möjliga maskinkapacitet.

Marken – en resurs.

Marken är jordbrukets viktigaste tillgång. En tillgång som inte ökar. Den areal som finns tillgänglig måste öka i avkastning för att försörja en växande världsbefolkning. En stor utmaning är att kombinera effektivitet och hållbarhet. Driftsenheterna blir större och tidsfönstren för sådd och skörd blir allt kortare. Maskinerna blir större och effektivare och därmed tyngre. Risken för markpackning är uppenbar.

Marken är vår arbetsplats.

Markpackning, med försämrad struktur som följd, uppstår pga körning med traktorer och skördemaskiner.

Konsekvenser blir sämre genomsläppighet för vatten, syrebrist och sämre livsbetingelser för maskar och mikrober. Grödorna påverkas med sämre rotutveckling och försenad tillväxt. Sämre skörd blir följden, år efter år. Dessa skador och försämringar kan i viss mån repareras, t ex med djup bearbetning, mellangrödor och kalkning. På lång sikt kan markens avkastningsförmåga bibehållas, men alla dessa åtgärder är kostsamma. Det vore en stor fördel om skadorna aldrig uppstod. CLAAS arbetar med vidareutveckling av maskiner samtidigt som man strävar att minimera nackdelar för odlingsmarken. Vår målsättning är att bibehålla och skydda lantbrukets mest värdefulla resurs. Marken är vår arbetsplats.

TERRA TRAC på LEXION

TERRA TRAC bandställ på tröskor har under mer än 20 år i praktiskt arbete beprövats och vidareutvecklats för att motsvara våra kunders höga krav. Idag är ca en tredjedel av alla LEXION och hälften av alla LEXION hybridtröskor utrustade med TERRA TRAC.

TERRA TRAC på JAGUAR

Fördelarna med TERRA TRAC bandställ när det gäller dragförmåga och skonsamhet mot marken är välkända. CLAAS är den första tillverkaren av fälthackar som direkt från fabrik erbjuder en integrerad optimal lösning för skonsam körning på gräsvall och blöta marker: JAGUAR TERRA TRAC med nyutvecklad vändtegsfunktion.

TERRA TRAC på AXION

CLAAS presenterar den första traktorn med bandställ och unik fjädring: AXION 900 TERRA TRAC. Utmärkande innovation med integrerat helfjädrat TERRA TRAC bandställ, baserat på den välkända teknologin från tröskorna och speciellt anpassat för kraven på traktorer.