ROLLANT 540 RF / RC / RC COMFORT.

Hvordan får man best resultatet av sitt arbeid? Når man er sammen.

En grunnleggende høy avlingskapasitet er viktig for et godt driftsresultat. Derfor har CLAAS utviklet en ny fastkammerpresser i størrelsen 1,22 x 1,25 m.

ROLLANT 540 RF / RC / RC COMFORT.

Hvordan får man best resultatet av sitt arbeid? Når man er sammen.

En grunnleggende høy avlingskapasitet er viktig for et godt driftsresultat. Derfor har CLAAS utviklet en ny fastkammerpresser i størrelsen 1,22 x 1,25 m.

CLAAS rundballepresser | ROLLANT 540.

ROLLANT fra CLAAS er den bestselgende fastkammerpressen i verden. Deres robuste, velprøvde fastkammerkonsept blir stadig videreutviklet av våre ingeniører. I ROLLANT 540 gir den aktuelle generasjon ruller med 15 forsterkede ruller, 50 mm tykke akseltapper og ekstra robuste kulelagre perfekte surfôrballer med optimal avlingstrøm.


ROLLANT 540

Avlingsflyt.

En god spiss er også robust.

 • 2,10 m arbeidsbredde
 • Optimal avlingsflyt med styrt pickup
 • Høyere ytelse ved forhåndsmontert enkel eller dobbel valsekomprimator (tilleggsutstyr)
 • Bedre balleform takket være godt dimensjonerte innmatingskruer

ROLLANT 540

Viser utholdenhet:

ROTO CUT Heavy Duty.

 • ROTO CUT 8 mm stjerneformede fingerrekker
 • Kraftigere, individuell knivsikring
 • Forsterkede Tsubaki-kjeder (hovedkjede og rotorkjede)
 • Standard- eller HD-kniver
 • 44 mm eller 70 mm kuttelengde

Pressekammer.

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II på ROLLANT 540.

 • 3-rulls segment med to store justerbare fjærer
 • Mer valuta for pengene med tettere baller
 • Mykere eller hardere baller etter behov
 • Perfekt balleform under vanskelige forhold

Nytt konsept: færre ruller for mer vekt.

Den nye generasjonen av ROLLANT er utviklet med det nye 15-rullers fastkammerkonseptet. Støttet av høyytelseshydraulikken sørger de forsterkede rullene for optimal balleform og høy balletetthet - for førsteklasses fôrkvalitet.


Pressekammer.

Høyt trykk takket være spesielt stabile stålruller.

For rikt fôr må avlingen formes til høyt komprimerte baller på kort tid. Dette sikres med spesielt stabile stålruller på ROLLANT. Med mateaktive profiler presser de avlingen til faste, dimensjonsstabile rundballer, selv under fuktige forhold. Vi har tilpasset alle lagre og drivaksler til pressens høye drivkraft og høye gjennomstrømning.


Heavy Duty fra CLAAS:

Når plikten blir nytelse.

ROLLANT-modellene kommer med den nye, kraftige drivlinjen i HD-kvalitet. Hovedtransmisjon, drivkjeder, kuttesystem inkl. knivene og sikringen er konstruert for de tøffeste forhold og største belastninger du vil møte på.

Spesifikasjoner

ROLLANT 540 RC COMFORT

540 RC

540 RF*

Balledim. 1,22 m x 1,25 m

Styrt pick-up, 2,10 m bred

PRO: hydropneumatisk fjæring i knivbroen som en tidlig varslingsanordning

Pressekammer med 15 nye HD-ruller

50 mm tykk akseltapp

□ Leveres

*leveres ikke i Tyskland

ROLLANT 540
Download > RGB (829KB)  |  CMYK (47,9MB)
lukk
ROLLANT 540
Download > RGB (643KB)  |  CMYK (31,6MB)
lukk
ROLLANT 540
Download > RGB (864KB)  |  CMYK (78,7MB)
lukk
ROLLANT 540
Download > RGB (941KB)  |  CMYK (77,1MB)
lukk
ROLLANT 540
Download > RGB (790KB)  |  CMYK (60,9MB)
lukk
 
Download Center
Brosjyre ROLLANT