Ettermontering av GPS-basert styring

Der du trenger det. Direkte på jordet.

Selv den beste maskinfører kan ikke alltid se alt.

Ettermontering av GPS-basert styring

Der du trenger det. Direkte på jordet.

Selv den beste maskinfører kan ikke alltid se alt.

Ettermontering av GPS-basert styring

Inndeling av styresystemer:

 • Helautomatisk: GPS PILOT, aktiv hydraulisk styring
 • Hjelpestyring: GPS PILOT FLEX, elektrisk ratt for parallellkjøring
 • Manuell: GPS COPILOT, optisk hjelp til parallell sporfølging

Automatiske systemer.

 • Griper aktivt inn i maskinens styresystemer
 • CLAAS's tilbud av korreksjonssignaler dekker de strengeste krav til nøyaktighet
 • Gir den høyeste kjørekomforten og nøyaktigheten
 • Styresystemterminal og navigator for fleksibel bruk på flere maskiner
 • Fastmontert styreventilteknologi på maskinen

Fordeler:

 • Gjennomgående høy nøyaktighet ved alle hastigheter
 • Virker fra 25 km/t ned til 400 m/t (modellavhengig)
 • Ideell for radkulturer

GPS PILOT med S10-terminal.

GPS PILOT styrer maskinen godt støttet av et satellittsignal med parallelle kjørelinjer. Systemet hjelper til å sikre full arbeidsbredde og redusert overlapping. Dermed oppnås en høyere kvalitet på arbeidet og det går raskere uansett om det er lyst eller mørkt og uansett vær. GPS PILOT styres via S10 eller S7 terminalene.

AUTO TURN.

AUTO TURN betyr at maskinen snur automatisk på vendeteigen. Dermed er den raskt og nøyaktig tilbake på riktig spor uten å verken overlappe eller kjøre utenom. Det virtuelle kjøresporet i S10 blir enda enklere å bruke med AUTO TURN.

Assisterende styresystemer.

 • En introduksjon til automatisk styring
 • Styreassistentsystemene griper aktivt inn i styringen
 • Elektrisk ratt er en fleksibel løsning som kan brukes på flere maskiner
 • CLAAS's tilbud av korreksjonssignaler dekker de strengeste krav til nøyaktighet
 • Ingen inngrep i ​​hydraulikken
 • Maskinen føres automatisk langs parallelle kjørespor
 • Alle GPS PILOT funksjoner

CLAAS: GPS PILOT FLEX

GPS PILOT FLEX.

GPS PILOT FLEX automatisk styring kan flyttes mellom forskjellige maskiner. Den kan benyttes på en skurtresker, en selvgående fôrhøster eller en traktor. Også eldre CLAAS maskiner og andre fabrikat kan utstyres med GPS PILOT FLEX.

Manuelle systemer.

GPS COPILOT.

Inngangsmodellen med mange funksjoner.

 • Parallellkjøring med lys eller LED-indikatorer
 • Indikatorer viser styrevinkelen
 • Kjøreretningen korrigeres
 • Nøyaktighet avhenger av indikator og førerens dyktighet
 • Ideelt ved arbeid uten kjørespor (gjødsling, plantevern)

Ideell til:

 • Jordbearbeiding
 • Spredning av kunstgjødsel
 • Spredning av bløtgjødsel
 • Spredning av tørr naturgjødsel
 • Spredning av kalk
 • Alt arbeid uten orienteringspunkter (kjørespor)

GPS COPILOT.

CLAAS tilbyr GPS COPILOT som inngangsmodell for satellittassisterte styresystemer med god funksjonalitet.

Maskinen som støttes av det lisensfrie EGNOS satellittsignalet kjøres like sikkert langs parallelle kjørespor som langs buede konturer.med en GPS-nøyaktighet på + / - 15 til 30 cm,

Systemet bidrar til å bruke hele arbeidsbredden, og reduserer overlappinger. Dermed oppnås en høyere kvalitet på arbeidet med redusert arbeidstid, selv under vanskelige lys- og værforhold.